Начало / Политика за поверителност

Политика за поверителност

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които "СпаДент - д-р Спартак Янакиев" ЕООД прилага, и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

 • Да ви информираме какви данни използваме;
 • Да ви информираме защо ги използваме;
 • Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме услуги;
 • Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода;
 • Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“;
 • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни.

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

"СпаДент - д-р Спартак Янакиев" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 01 октомври 2015 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Ние уважаваме вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. В тази връзка бихме искали да споделим с вас принципите, които формират нашата политика.

На Уебсайта spadent.bg се събира определена информация. Този документ („Политика за поверителност“) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален ползвател и може да бъде използвана за контакт с него („Лични данни“, „Лична информация“).

Нашите данни за контакт са:

E-mail
officespadent@gmail.com
Телефон
+359 88 463 45 71
Адрес
София, ул. "Цанко Церковски" №32
Сайт
spadent.bg

Събиране на лична информация

Ние събираме лична информация с цел да отговорим на вашите искания, които могат да включват:

 • Предоставяне на стоматологични услуги и консултации;
 • Запазване на часове за стоматологични услуги чрез резервационна форма;
 • Консултация или задаване на въпроси от ползватели чрез форма за задаване на въпроси;
 • Оставяне на коментари чрез форма за коментари;
 • Оставяне на отзиви чрез форма за отзиви на клиенти;
 • Запитвания и въпроси чрез форма за връзка с денталната практика;
 • Заявка за контакт със стоматологичния кабинет чрез форми за контакт.

С попълването и изпращането на онлайн форми ползвателят на сайта spadent.bg предоставя своето изрично съгласие за събирането и обработването на личните му данни за горепосочените цели, свързани с предоставянето на стоматологични услуги.

Всяка информация и всички лични данни, предоставени чрез попълването на форми в сайта за цитираните по-горе искания се обработват съгласно приложимите закони и подзаконови нормативни актове за защита на личните данни само за целите на изпълнението, управлението и проследяването на изпълнението на самите клиентски искания.

Във всички случаи личните данни се събират и обработват само до степента, необходима за изпълнението на посочените по-горе цели.

Достъп до личните данни, които"СпаДент - д-р Спартак Янакиев" ЕООД обработва, имат само тези служители, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това.

"СпаДент - д-р Спартак Янакиев" ЕООД съхранява и обработва личните данни само за сроковете, предвидени в приложимото национално законодателство и законодателството на ЕС.

Използвайки нашите услуги, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те.

Ние използваме вашите лични данни, за да ви предоставим възможност за достъп до Уебсайта, за да ви предоставим цялостно обслужване и да ви предоставим услугите, която очаквате.

Използваме услуги на трети страни, за да поддържаме уеб сайта онлайн, да подобрим работата на уеб сайта и да управляваме по-добре предоставяните от нас услуги.

Употреба на „бисквитки“ и други проследяващи технологии

„Бисквитките” са нужни, за да може уеб сайтът да функционира правилно и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено са настроени да се задействат като отговор на действие от Ваша страна, често молба за даденa услуга, като настройване на предпочитанията Ви за поверителност, вписване или попълване на форма. Можете да настроите браузъра Ви да блокира или да Ви уведомява за наличието на такива бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта няма да функционират. Тези „бисквитки” не съхраняват разпознаваема лична информация. Сайтът използва т.нар. „бисквитки за поведение”. Те са изключително важни за нас, за да разберем как взаимодействате със сайта ни, кои страници посещавате най-често и кои реклами разглеждате. Тези „бисквитки” събират информация, но тя не е свързана с отделните потребители.Употребата на „бисквитките за поведение” е, за да:

 • имаме информация за начина, по който използвате нашия уебсайт;
 • измерим ефективността на нашите реклами;
 • подобрим потребителското преживяване на сайта ни.

На различни страници от нашия уебсайт можете да срещнете съдържание, собственост на трети страни, като YouTube или Google Maps. Информираме Ви, че ние нямаме контрол над „бисквитките”, използвани от съответните трети страни. Повече информация за тях можете да откриете на съответните сайтове.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Ние НЕ сме и НЯМА да разкриваме вашите лични данни на трети страни.

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, например когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Връзки към електронни страници на трети страни

Услугата, както и материали на трети страни, които са публикувани на Уебсайта, съдържат връзки към и могат да ви позволят да посетите други електронни страници („Електронни страници на трети страни“). Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като „кликнете върху“ връзка или се придвижите към страница на трета страна, вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна. Фактът, че ние предоставяме връзка към дадена електронна страница чрез Уебсайта или ви предлагаме възможност да взаимодействате с, или да предоставяте лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за защита на личните данни и информационна сигурност.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на електронен адрес: officespadent@gmail.com.

Поверителността и сигурността на Вашите лични данни винаги е била от първостепенно значение за нас. В тази връзка искаме да информираме, че считано от 25.05.2018г. влизат в сила нови европейски изисквания за защита на личните данни.

Може да упражнявате Вашите права като субект на данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни на посочената електронна поща. Тези данни ще бъдат използвани единствено с цел обработване на искането ви за упражняване на вашите права като субект на лични данни.

В качеството на субекти на лични данни имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес
София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща
kzld@cpdp.bg
Интернет страница
www.cpdp.bg